Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Νυόν, καθώς και οι γιορτές και αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν 2022-2023.pdf Πέμπτη, 02 Ιουνίου, 2022

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή