Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Νυόν, καθώς και οι γιορτές και αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Χρήσιμες πληροφορίες

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021 - 2022 άρχισαν!