Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Νυόν, καθώς και οι γιορτές και αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν 2022-2023.pdf Πέμπτη, 02 Ιουνίου, 2022

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2022. Μπορείτε να τα δείτε απευθείας στην σελίδα του ΚΕΓ