Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου


Γραμματέας : Ιωάννα Mégevand


Ταμίας : Σταματία Rimer


Μέλος :       Σύνθια Odier

Χρήσιμες πληροφορίες

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021 - 2022 άρχισαν!