Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου


Γραμματέας : Ιωάννα Mégevand


Ταμίας : Σταματία Rimer


Μέλος :       Σύνθια Odier