Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο
  1. Πρόεδρος :   Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

  2. Γραμματέας : Ιωάννα Mégevand

  3. Ταμίας :       Σταματία Rimer

  4. Μέλος :       Δημήτριος Κυρίτσης

  5. Μέλος :       Σύνθια Odier

  6. Μέλος :       Κωνσταντίνος Λαιμός

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας για το 2020. Οι υποψήφιοι μπορούν να τα πληροφορηθούν από τον ιστοχώρο του ΚΕΓ (https://www.greek-language.gr/certification/)