Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου


Γραμματέας : Ιωάννα Mégevand


Ταμίας : Σταματία Rimer


Μέλος :       Σύνθια Odier

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή