Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου


Γραμματέας : Ιωάννα Mégevand


Ταμίας : Σταματία Rimer


Μέλος :       Σύνθια Odier

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2022. Μπορείτε να τα δείτε απευθείας στην σελίδα του ΚΕΓ