Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Λωζάννη, καθώς και οι γιορτές και οι αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Χρήσιμες πληροφορίες

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021 - 2022 άρχισαν!