Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Λωζάννη, καθώς και οι γιορτές και οι αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης 2023-2024.pdf Πέμπτη, 01 Ιουνίου, 2023