Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Λωζάννη, καθώς και οι γιορτές και οι αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Λωζάννης_2022_2023_20220816121310.pdf Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή