Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Νυόν, καθώς και οι γιορτές και αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Νυόν 2023-2024.pdf Δευτέρα, 28 Αυγούστου, 2023