Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενεύης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Γενεύη, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα με τις αργίες και τις γιορτές φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενεύης

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Γενεύης_2023-2024.pdf Δευτέρα, 28 Αυγούστου, 2023