Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενεύης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Γενεύη, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα με τις αργίες και τις γιορτές φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενεύης

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενεύης 2022 - 2023.pdf Τετάρτη, 01 Ιουνίου, 2022

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή