Γενικά

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1998 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η συνολική και αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., το οποίο διοργάνωσε τις σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι έξι (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2), ενώ υπάρχει και το επίπεδο Α1 για παιδιά έως 12 ετών.

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται μια φορά το χρόνο, συνήθως στα μέσα Μαΐου. Οι ημερομηνίες εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και στους ενδιαφερόμενους στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Από το 2004, το Σχολείο μας δημιούργησε, σε συνεργασία με το Ορθόδοξο Κέντρο του Σαμπεζί το οποίο μάς παρέχει τους χώρους του, Εξεταστικό Κέντρο για την διενέργεια των ετήσιων εξετάσεων. Ο κωδικός του εξεταστικού κέντρου είναι 41002. Έκτοτε, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και να πιστοποιούν έτσι το επίπεδο ελληνομάθειάς τους. Ενδεικτικά, κατά την πενταετία 2015-2020, 245 μαθητές μας συμμετείχαν στις εξετάσεις, με ποσοστό επιτυχίας το οποίο προσεγγίζει το 98% σε όλα τα επίπεδα. Αναλυτικά:

 

Φωτογραφίες