Σχολικό κτήριο

Σχολικό κτήριο

Στη Λωζάννη στεγάζεται στην διεύθυνση

Etablissement Secondaire du Belvédère

Chemin des Croix-Rouges 24

1007 Lausanne.

(Χάρτης)

Φωτογραφίες

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2022. Μπορείτε να τα δείτε απευθείας στην σελίδα του ΚΕΓ