Σχολικό κτήριο

Σχολικό κτήριο

Στη Λωζάννη στεγάζεται στην διεύθυνση

Etablissement Secondaire du Belvédère

Chemin des Croix-Rouges 24

1007 Lausanne.

(Χάρτης)

Φωτογραφίες

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή