Σχολικό κτήριο

Σχολικό κτήριο

Στη Λωζάννη στεγάζεται στην διεύθυνση

Etablissement Secondaire du Belvédère

Chemin des Croix-Rouges 24

1007 Lausanne.

(Χάρτης)

Φωτογραφίες