Αίτηση εγγραφής - Δίδακτρα

Αίτηση εγγραφής - Κόστος διδάκτρων

Τα δίδακτρα είναι 1100 CHF το χρόνο ανά παιδί για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.


Το ποσό αυτό καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:


200 CHF για την εγγραφή


450 CHF έως τις 15 Νοεμβρίου


450 CHF έως τις 15 Φεβρουαρίου


Το ποσό της εγγραφής (200 CHF) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης.


Υπάρχει έκπτωση 50% για το τρίτο (και τα επόμενα) παιδιά της ίδιας οικογένειας.

 Εκτός από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, το σχολείο μας προσφέρει και δύο προαιρετικές δραστηριότητες:


1. Μάθημα Θεατρικής Αγωγής, Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής


2. Φύλαξη και Απασχόληση (μόνο στη Γενεύη και στη Νυόν)


Το κόστος για κάθε μία από τις επιπλέον δραστηριότητες είναι 400 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:


200 CHF με την εγγραφή.


200 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου.


Το ποσό της εγγραφής (200 CHF) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης.


Στην περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να κάνει και Θέατρο και να μένει στη Φύλαξη και απασχόληση, το κόστος και για τις δύο δραστηριότητες είναι 600 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:


300 CHF με την εγγραφή.


300 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου.


 

 

Για τους μαθητές που παρακολουθούν μόνο κάποιο προαιρετικό μάθημα το κόστος είναι 500 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:


200 CHF με την εγγραφή, ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται


300 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου


ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πρέπει να ενημερώσετε τη διεύθυνση (direction@ecolegrecque.ch) και τον Κύκλο Ελληνικών Σπουδών (secretariat@ecolegrecque.ch). Η συνολική οφειλή θα υπολογιστεί αναλογικά με τους μήνες φοίτησης στο σχολείο.


 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ