Αίτηση εγγραφής - Δίδακτρα

Αίτηση εγγραφής - Κόστος διδάκτρων

Τα δίδακτρα είναι 900 CHF το χρόνο ανά παιδί για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:

200 CHF για την εγγραφή

350 CHF έως τις 15 Νοεμβρίου

350 CHF έως τις 15 Φεβρουαρίου

Το ποσό της εγγραφής (200 CHF) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης.

Υπάρχει έκπτωση 50% από το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας.


Εκτός από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, το σχολείο μας προσφέρει και δύο προαιρετικές δραστηριότητες:

1. Μάθημα Θεατρικής Αγωγής, Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής

2. Φύλαξη και Απασχόληση (μόνο στη Γενεύη και τη Νυόν)

Το κόστος για κάθε μία από τις επιπλέον δραστηριότητες είναι 400 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:

200 CHF με την εγγραφή.

200 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου.

Το ποσό της εγγραφής (200 CHF) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να κάνει και Θέατρο και να μένει στη Φύλαξη και απασχόληση, το κόστος και για τις δύο δραστηριότητες είναι 600 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:

300 CHF με την εγγραφή.

300 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου.


Για τους μαθητές που παρακολουθούν μόνο κάποιο προαιρετικό μάθημα το κόστος είναι 500 CHF ανά έτος και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:

200 CHF με την εγγραφή, ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται

300 CHF ως τις 15 Νοεμβρίου


ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πρέπει να ενημερώσετε τη διεύθυνση (direction@ecolegrecque.ch) και τον Κύκλο Ελληνικών Σπουδών (secretariat@ecolegrecque.ch). Η συνολική οφειλή θα υπολογιστεί αναλογικά με τους μήνες φοίτησης στο σχολείο.

.

 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2023. Η περίοδος εγγραφών είναι από 1-2-2023 μέχρι 20-3-2023. Εγγραφή