Φιλοσοφία σχολείου

Φιλοσοφία του Σχολείου

 

 

Πρωταρχικός στόχος για τα σχολεία μας είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μαθητές μας. Οι μαθητές μας προέρχονται από πολλά διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετική σχέση με τα ελληνικά: Μπορεί να είναι η γλώσσα των παππούδων, από την οποία καταλαβαίνουν λίγες λέξεις, όπως μπορεί να είναι η πρώτη γλώσσα μέσα στην οικογένεια, χρησιμοποιούμενη καθημερινά για την επικοινωνία στο σπίτι.

Τα τμήματα των σχολείων μας έχουν δομηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις τόσο διαφορετικές αυτές ανάγκες των μαθητών μας. Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν πλήρη συναίσθηση ότι στην ουσία κάθε μαθητής μας είναι κι ένα ξεχωριστό επίπεδο διδασκαλίας, και γνωρίζουν πώς να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η φιλοσοφία μας όμως είναι ότι ο ρόλος του σχολείου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός μας είναι επίσης να ενθαρρύνουμε την ανθρώπινη επαφή μεταξύ των μαθητών μας και να συμβάλλουμε στη δημιουργία σχέσεων φιλίας και συνεργασίας. Τόσο η πρακτική μέσα στην τάξη, όσο και η διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων στοχεύουν στο να βοηθήσουμε στη δημιουργία των αυριανών ελληνικών κοινοτήτων της Γενεύης και της Λωζάννης.