Εγγραφή Υποψηφίου

Εγγραφή Υποψηφίου

Αγαπητοί Υποψήφιοι,


Σας ενημερώνουμε ότι η διαδιακασία υποβολής των αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής σελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη διεύθυνση :

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html


Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στις σελίδες 1-15 του Οδηγού Υποβολής Αιτήσεων.

 

 

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 ΟδηγόςΥποβολήςΑιτήσεων.pdf Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου, 2015

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, περίοδος Μαΐου 2022. Μπορείτε να τα δείτε απευθείας στην σελίδα του ΚΕΓ