Σχολικό κτήριο

Σχολικό κτήριο

Στην Νυόν το ελληνικό μας σχολείο στεγάζεται στο κτήριο του σχολείου Nyon-Marens.

Etablissement secondaire Nyon-Marens

Route du Stand 5

1260 Nyon

(χάρτης)

 

 

 

 

Φωτογραφίες