Δωρεές

Δωρεές

Τα σχολεία μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, του οποίου η λειτουργία και η ανάπτυξη βασίζονται στη συμμετοχή και τη γενναιοδωρία όλων μας.

Για το σκοπό αυτό έχει ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στην UBS, όπου οι φίλοι των σχολείων μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στη λειτουργία τους. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:


Δικαιούχος: CERCLE D'ETUDES GRECQUES

IBAN: CH940024024015590802D

BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A


Αφού ο Κύκλος Ελληνικών Σπουδών έχει αναγνωριστεί από την ελβετική νομοθεσία ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η κάθε δωρεά εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει την αναβολή της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2021. Σας παρακαλούμε ενημερωθείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.