Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη Λωζάννη, καθώς και οι γιορτές και οι αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λωζάννης