Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Νυόν, καθώς και οι γιορτές και αργίες του σχολικού έτους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νυόν