Εργασίες » Lausanne » 4ème Primaire

 

Οι εργασίες έχουν σταλεί με μέιλ.Έαν δεν το έχετε λάβει,σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου.


 

Για το Σάββατο 2 Νοεμβρίου:

1.Συμπληρώνω τις ασκήσεις 5 και 6

2.Ανάγνωση το κείμενο ''Ο Νερουλάς''

3.Διαβάζω στη σελίδα 2 τα ουσιαστικά 'ο ψαράς και ο σωλήνας'

 

 

Για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου:

1.Συμπληρώνω τις σελίδες 5 και 6

2.Διαβάζω τα σημεία στίξης στη σελίδα 1

 

 

Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου:

Διαβάζω το κείμενο 'Αστραδενή' και απαντώ στις ερωτήσεις στη σελίδα 2

 

Για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου:

Συμπληρώνω τις ασκήσεις 6,7 και 8 στη σελίδα 84

Διαβάζω τις σελίδες 81 και 82

 

 

Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου:

Τελειώνω την ιστορία των διδύμων με τον δικό μου τρόπο

Συμπληρώνω την πίσω σελίδα σχετικά με το λεξιλόγιο

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15