Εργασίες » Γενεύη » Δ Τάξη

Άσκηση 4, σελ.86
Άσκηση 7, σελ. 87
Άσκηση 3, σελ. 90
Αντιγραφή μια φορά τις λέξεις της άσκησης 1, σελίδα 89

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας έστειλα τις εργασίες για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου με ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

Με εκτίμηση,

Αριάδνη Βαβουρανάκη

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Oι ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2021 ανακοινώθηκαν από το ΚΕΓ. Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 21 Μαρτίου 2021.