Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Απο το βιβλιο:
Διαβαζω το κείμενο στη σελίδα 40, δίνοντας έμφαση στις προτάσεις που βρίσκονται στο γαλάζιο πλαίσιο.  Διαβαζω το κείμενο στη σελίδα 41, δίνοντας έμφαση στη προταση που βρίσκεται στο γαλάζιο πλαίσιο.   Απο το τετράδιο εργασιών:  Κανω τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 35   Φυλλάδια:  1. Όσα παιδιά δεν ολοκλήρωσαν την αντιγραφή, την ολοκληρώνουν δίνοντας μεγάλη σημασία στα γράμματα (μέγεθος, σχήμα, να μην ξεπερνάμε τις γραμμές)  2. Όσα παιδιά δεν ολοκλήρωσαν το φυλλάδιο ασκήσεων "Ιστορίες", το ολοκληρώνουν μέχρι την άσκηση 12.   Ορθογραφία:Για το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Για το Σάββατο 6 Ιουνίου:

 

Φυλλάδιο ασκήσεων :

Κάνω τις ασκήσεις του φυλλαδίου που έχει σταλεί μέσω e-mail.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-skantalies-ai%20(CD)/html5.html

 

Για το Σάββατο 30 Μαϊου:

 

Τετράδιο εργασιών:

Όσα παιδιά δεν ολοκληρώσαν την άσκηση στις σελίδες 68 και 69, την ολοκληρώνουν.

 

Φυλλάδιο ασκήσεων :

Κάνω τις ασκήσεις του φυλλαδίου που έχει σταλεί μέσω e-mail.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-skantalies-ei%20(CD)/html5.html

 

Για το Σάββατο 23 Μαϊου:


Τετράδιο εργασιών:

Ολοκληρώνω την άσκηση στις σελίδες 68 και 69.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-magiko-molyvi%20(CD)/html5.html

 

Για το Σάββατο 16 Μαϊου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά το κείμενο στη σελίδα 72, ώστε να μπορέσω να το διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 66 και την άσκηση 4  σελίδα 67.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων του γράμματος Ψ,ψ.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ps%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 9 Μαϊου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά το κείμενο στη σελίδα 70, ώστε να μπορέσω να το διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 64 και την άσκηση 5  σελίδα 65.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων του γράμματος Ξ, ξ.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ks%20(CD)/index.html


 

Για το Σάββατο 2 Μαϊου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά το κείμενο στη σελίδα 68, ώστε να μπορέσω να το διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 62 και την άσκηση 5  σελίδα 63.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων του γράμματος Φ, φ.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-f%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 25 Απριλίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά το κείμενο στη σελίδα 66, ώστε να μπορέσω να το διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 60 και τις ασκήσεις 4, 5 και 6 σελίδα 61.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω την άσκηση 7 απο το φυλλάδιο του γράμματος Β και του γράμματος Ω.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων του γράμματος Δ, δ.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-d%20(CD)/index.html


Εύχομαι Καλό Πάσχα και καλή ξεκούραση!!!


Για το Σάββατο 11 Απριλίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά το κείμενο στη σελίδα 64, ώστε να μπορέσω να το διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 58 και τις ασκήσεις 3 και 4, σελίδα 59.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων του γράμματος Β και Ω (εξαιρούνται συγκεκριμένες ασκήσεις: δείτε το μέιλ που λάβατε).

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-b%20(CD)/index.html
http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-w%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 4 Απριλίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πράσινες γραμμές στη σελίδα 62, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 56 και τις ασκήσεις 4 και 5, σελίδα 57.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων της παρεούλας Ου, ου.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ou%20(CD)/html5.html

 

Για το Σάββατο 28 Μαρτίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 58, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 1, σελίδα 50 και τις ασκήσεις 4 και 5, σελίδα 51.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων των γραμμάτων Υ,υ και Ζ, ζ.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-z%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-y%20(CD)/index.html


Για το Σάββατο 21 Μαρτίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 56, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 3 και 4 στη σελίδα 49.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Χ, χ.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Πάτησα ένα χαλίκι."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-x%20(CD)/index.html


 

Για το Σάββατο 14 Μαρτίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 54, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 47.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Λ, λ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Μέσα στο καλάθιι."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-l%20(CD)/index.htmlΓια το Σάββατο 7 Μαρτίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 52, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 45.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Γ, γ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Είναι μαθητής." & "Το παγόνι."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-g%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 50, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 43.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Η, η.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Είναι μαθητής."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-h%20(CD)/index.html

 

Καλές διακοπές!!! Καλή ξεκούραση!!

 

Για το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 48, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 40.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Μ, μ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Μία μάσκα."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastash-m%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις πορτοκαλί γραμμές στη σελίδα 46, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 39.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Θ, θ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Μία κιθάρα."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-th%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 40, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 35.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ι, ι.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Ένα πεπόνι."

 

Όλα τα παιδιά να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο Α4 για την ορθογραφία!!

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-i%20(CD)/index.html

 

 

 

Για το Σάββατο 18 Ιανουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 38, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 33.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ρ, ρ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Νερό."

 

Όλα τα παιδιά να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο Α4 για την ορθογραφία!!

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-r%20(CD)/index.html

 

 

 

Για το Σάββατο 18 Ιανουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 36 και 37, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 31.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ν, ν.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Νονά."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

 

Για το Σάββατο 11 Ιανουαρίου:

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 34, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 29.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων για τα άρθρα (ο/η/το).

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ο,ο

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Κότα."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-o%20(CD)/index.html

 

Καλές διακοπές και καλά Χριστούγεννα!!

 

Για το Σάββατο 30 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 32 και 33, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 27.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Κ, κ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Ορθογραφία: "Καπέλα."

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

 

Για το Σάββατο 23 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 30, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

 

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 25.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Σ, σ, ς.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-s%20(CD)/index.html


Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 28, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 23

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ε, ε.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-e%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 9 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τη μπλε γραμμή στη σελίδα 26 και τις μπλε γραμμές στη σελίδα 27, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 21

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Π, π.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.


Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-p%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 2 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 24, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 19.

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Τ, τ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-t%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου

Απο το βιβλίο:


Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 22, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Α, α.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Απο το βιβλίο:


Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 18 και 19, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Απο το τετράδιο εργασιών:


Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 15.

Φυλλάδιο ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο " Που είναι ο Άρης 8 (με)".

Για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

Από το βιβλίο:


Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 16 και 17, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Από το τετράδιο εργασιών:


Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 12.

Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 14.

Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Από το βιβλίο:

Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 14 και 15, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω μόνος μου και στην τάξη.

Από το τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 2 στη σελίδα 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15