Εργασίες » Γενεύη » Ξενόγλωσσο

Για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

1ογκρουπ:

Διαβάζω πολύ καλά τις καινούργιες λέξεις που μάθαμε στα δύο φυλλάδια των ασκήσεων που κάναμε στην τάξη (έχουν σημειώσει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο κάθε άγνωστη λέξη).

 

Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το λεξιλόγιο απο τα φυλλάδια ασκήσεων που κάναμε στην τάξη.

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Oι ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2021 ανακοινώθηκαν από το ΚΕΓ. Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 21 Μαρτίου 2021.