Εργασίες » Genève » Gymnase 1

Για την Τετάρτη 20 Μαρτίου

- άσκηση 5 σελίδα 224 (250-300 λέξεις)

 

Για την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

- τελειώσαμε τις σελίδες 164-173

- γράφω την παρουσίαση ενός βιβλίου (ασκ  13, σελ 166 ως υπόδειγμα - 200 λέξεις)

 

Για την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου

- τελειώσαμε τις σελίδες 150-159

- τελειώνω τις ασκήσεις στις σελίδες 162-163

 

Για την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου

- Άσκηση 9 σελίδα 128

 

Για την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου

- Ασκήσεις 10-11 σελίδα 115 και 12 σελίδα 117

 

Για την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου

- άσκηση 24 σελ  102 (ακουστική κατανόηση)

- άσκηση 2 σελίδα 105

 

 

Για την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου

- Άσκηση 15, σελίδα 95 (150-200 λέξεις)

 

 

Για την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου

 

- Άσκηση 22, σελίδα 79 (χρειάζεται το CD)

 

 

Για την Τετάρτη 17/10

 

Άσκηση 13, σελίδα 72 (250 λέξεις)

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15