Εργασίες » Genève » 3ème Primaire

 

 

 

1. Ανθολόγιο, σελ.10

2. Γραμ, σελ: 117-118

3. Αντ.- Ορθογρ. Υπογράμ. Φράση απο Ανθολόγιο σελ. 10Gia Για την Τετάρτη 10 Μαϊου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΗ

ΓΓια την Τετάρτη 11 Απριλίου:Για το Σάββατο 9 Ιουνίου:γιΓια την Τετάρτη 12 Ιουνίου:

 

Οι εργασίες έχουν σταλεί με μέιλ.

 

 

 

Για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου:

1.Ανάγνωση το κείμενο στις σελίδες 1 και 2

2.Διαβάζω τα ρήματα:κρύβω-κρύβομαι στη σελίδα 4

3.Κλίνω τα ρήματα πλέκω-γιορτάζω στη σελίδα 5

4.Συμπληρώνω τη σελίδα 6 (ερωτήματα 1 και 2)

 

Για την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου:

1.Συμπληρώνω τις ασκήσεις στη σελίδα 5

2.Αντιγραφή και ορθογραφία το ρήμα 'πηγαίνω' στη σελίδα 4

3.Παρατηρώ το ρήμα 'πηγαίνω' και κλίνω κατά τον ίδιο τρόπο το ρήμα 'παίζω' στο τετράδιο της αντιγραφής μου

 

Για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου:

1.Συμπληρώνω την άσκηση 2 στη σελίδα 2 και την άσκηση 3 στη σελίδα 3

2.Αντιγραφή και ορθογραφία οι λέξεις:ο φίλος,η αδερφή,το ημερολόγιο,η παρέα,το πιάνο,η γιαγιά,οι διακοπές και η προπόνηση

 

Για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου:

1.Συμπληρώνω την άσκηση 1 ''Η αίθουσά μου''

2.Ανάγνωση το κείμενο ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΈΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ν.ΗΜΑΘΕΙΑΣ''

3.Αντιγραφή και ορθογραφία οι λέξεις:το σχολείο,το χωριό,η ιστορία, το κτίριο,η αίθουσα,το γραφείο,η αυλή,η τσουλήθρα,το διάλειμμα

 

Θα σας  παρακαλούσα τα παιδιά να έχουν μαζί τους 2 τετράδια(1 αντριγραφής και 1 ορθογραφίας), καθώς και έναν φάκελο για να βάζουν τα φυλλάδιά τους

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!

Για την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου:

1.Ανάγνωση το ποίημα

2.Ολοκληρώνω την πίσω σελίδα και γράφω λίγα λόγια για το εαυτό μου(ασκήσεις στο πίσω μέρος του φυλλαδίου)

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15