Εγγραφές

Εγγραφές

Κόστος - Φόρμα εγγραφής

 

Τα δίδακτρα είναι 1100 CHF το χρόνο ανά παιδί για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε ως εξής:

200 CHF για την εγγραφή

450 CHF έως τις 15 Νοεμβρίου

450 CHF έως τις 15 Φεβρουαρίου

Το ποσό της εγγραφής (200 CHF) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης.

Υπάρχει έκπτωση 50% από το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας.


ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πρέπει να ενημερώσετε τη διεύθυνση (direction@ecolegrecque.ch) και τον Κύκλο Ελληνικών Σπουδών (secretariat@ecolegrecque.ch). Η συνολική οφειλή θα υπολογιστεί αναλογικά με τους μήνες φοίτησης στο σχολείο.

 

Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ΜΟΝΟ εφόσον συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός μαθητών.

 

 

Συμπληρώστε τη φόρμα προεγγραφής