Εγγραφή Υποψηφίου

Εγγραφή Υποψηφίου

Αγαπητοί Υποψήφιοι,


Σας ενημερώνουμε ότι η διαδιακασία υποβολής των αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής σελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη διεύθυνση :

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html


Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στις σελίδες 1-15 του Οδηγού Υποβολής Αιτήσεων.

 

 

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 ΟδηγόςΥποβολήςΑιτήσεων.pdf Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου, 2015