Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Oι ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2021 ανακοινώθηκαν από το ΚΕΓ. Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 21 Μαρτίου 2021.

 

Φωτογραφίες

Downloads

ID
ΑΡΧΕΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ
1 Προγραμματισμός.pdf Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, 2014

Χρήσιμες πληροφορίες

Oι ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2021 ανακοινώθηκαν από το ΚΕΓ. Η περίοδος των εγγραφών είναι από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 21 Μαρτίου 2021.