Σχολικά κτήρια

Σχολικά κτήρια

Από το σχολικό έτος 2014-2015 το σχολείο στη Γενεύη στεγάζεται στα κτήρια του École Internationale de Genève - La Grande Boissière, rte de Chêne 62, 1208 Genève (Χάρτης)


 

και στη Λωζάννη στεγάζεται στην διεύθυνση Etablissement Secondaire du Belvédère, Chemin des Croix-Rouges 24, 1007 Lausanne. (Χάρτης)


 

 

Φωτογραφίες

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας για το 2020. Οι υποψήφιοι μπορούν να τα πληροφορηθούν από τον ιστοχώρο του ΚΕΓ (https://www.greek-language.gr/certification/)